Sandal kulit sang raja

Sandal kulit sang raja

Sandal kulit sang raja – Seorang maha araja akan berkelilikg negeri untuk melihat keadaan rakyatnya, ia memutuskan untu berjalan kaki saja baru beberapa meter berjalan di luar istana kakinya terluka karena terantuk batu, ia berfikir ” ternyata jalan jalan di negeriku inijelek sekali aku harus mmperbaikinya”

Sandal kulit sang raja

Maharaja lalu memanggil seluruh menteri istana, ia memerintahkan untuk melapisi seluruh jalan jalan di negerinya sengan kulit sapi yang terbaik, segera saja para menteri instana melakukan persiapan persiapan, mereka mengumpulkan sapi sapi dari seluruh negeri.

Ditengah tengah kesibukan yang luar biasa itu, datanglah seorang petapa menghadap maharaja, ia berkata pada maharaja, “wahai paduka, mengapa hendak membuat sekian banyak kulit sapi untuk melapisi jalanjalan di negeri ini, padahal sesungguhnya yang paduka perlukan hanyalah dua potong kulit sapi untuk melapisi telapak kaki paduka saja”

Konon sejak itulah dunia menemukan kulit pelapis telapak kaki yang kita sebut “sandal”

Renungan
Ada pelajaran yang berharga dari cerita Ceme Online itu, untuk membuat dunia menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, kadangkala, kita harus mengubah cara pandang kita, hati kita, dan diri kita sendiri, dan bukan dengan jalan mengibah dunia itu,

Karena kita seringkali keliru dalam menafsirkan dunia, dunia dalam fikiran kita, kadang hanyalah suatu bentuk personal, dunia kita artikan sebagai milik kita sendiri, yang pemainnya adalah kita sendiri tak ada orang lain yang terlobat disana, sebab seringkali dalam pandangan kita, dunia adalah bayangan diri kita sendiri New York Times

Ya, memang jalan kehidupan yang kita tempuh masih terjal dan berbatu, manakah yang kita pilih melapisi setiap jalan itu dengan permadani berbulu agar kita tak pernah merradakan sakit, atau melapisi hati kita dengan kulit berlapis agar kita dapat nertahan melalui jalan jalan itu?

Author: HoneyLemon

Share This Post On